CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

I.   W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Tabela 1

W dni

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:

Tabela 2

Czas wejścia na basen jest liczony od momentu przejścia przez bramkę. Przy wyjściu system nalicza dopłaty w sytuacjach zmian cen w podanych wyżej przedziałach czasowych.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza odpłatność za torebki foliowe.

W związku z tym torebki będą dostępne w automatach znajdujących się w holu Parku Wodnego.

II.   Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.

III.  Korzystanie ze zjeżdżalni w cenie biletu.

IV.  Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

 1. od poniedziałku do piątku       od godz. 1600 do godz. 2145
 2. w soboty i niedziele               od godz. 1000 do godz. 2145

V.  Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

 1. w godz.   9:00 – 17:00   - 48,00 zł za 40 min.
 2. w godz. 17.00 – 21.00   - 70,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

VI.  Konta klienckie:

Do konta można zakupić dowolną liczbę kart. Koszt jednej karty wynosi 5 zł.

Uwaga:

dotyczy kaucji opłaconych do 29.04.2017 r. - kaucja będzie bezzwrotna po upływie 6 m-cy od daty wygaśnięcia aktywności karty i niezwróceniu jej do kasy Parku Wodnego; za karty uszkodzone kaucja nie jest zwracana; po upływie terminu ważności środki na koncie są „zamrożone” i odblokowują się dopiero po ponownej wpłacie, jednocześnie sumują się; termin ważności karty liczony jest od dnia wpłaty.

VII.  Karnety:

*) Nauka pwania i zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie - prowadzone przez uprawnionych instruktorów na własny rachunek:

 1. instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego,
 2. klient opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszt zajęć z instruktorem.

VIII. Wejścia grupowe:

 1. 4,00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).
 2. 5,00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych (60 minut) w ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Wodnego i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Klubem a Parkiem Wodnym.
 3. 6,00 zł - dzieci i młodzież szkolna - (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego).
 4. 8,00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego). Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.
 5. 8,00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1, 3 i 4 - dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

IX.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

      1. Bilety ulgowe przysługują:

a) dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia wraz z dowodem tożsamości.

c) osobom posiadającym zaświadczenie o konieczności korzystania z basenu w ramach zabiegów rehabilitacyjnych, wystawione przez lekarza specjalistę; na zaświadczeniu powinien być określony czas trwania zalecenia.

     2. Wejścia bez opłat przysługują:

a) dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

b) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku Wodnego,

c) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji pod warunkiem określonego w orzeczeniu wskazania o konieczności takiej opieki wraz z dowodem tożsamości osoby; opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

X.   Opłata za indywidualną naukę / doskonalenie pływania oraz zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora:

 1. Za 1 godz. nauki pływania dla 1 osoby - 39,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 185,00 zł; karnet 10 godz. - 351,00 zł. *)
 2. Za 1 godz. nauki pływania dla 2 osób - 43,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 204,00 zł; karnet 10 godz. - 387,00 zł. *)
 3. Za 1 godz. nauki pływania dla 3 osób - 47,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 223,00 zł; karnet 10 godz. - 423,00 zł. *)
 4. Zajęcia zorganizowane, prowadzone przez instruktora (nauka pływania, doskonalenie pływania, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie):

a) dzieci i młodzież szkolna (do 16 roku życia) wejście organizowane za pośrednictwem szkół, przedszkoli i innych placówek i jednostek oświatowo- wychowawczych – 50,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem;

b) inne grupy zorganizowane - 60,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

Lekcja nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości zapewnienia instruktora do przeprowadzenia zajęć.

*) Karnet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

XI.  Urodziny i imprezy okolicznościowe:

 1. 30,00 zł - Stała opłata organizacyjna
 2. 35,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw w wodzie
 3. 25,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw muzycznych
 4. 12,00 zł - Ulgowy za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen
 5. 18,00 zł - Normalny za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen

XII. Opłata za podane niżej usługi:

 1. 500,00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).
 2. 100,00 zł - za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).
 3. 35 zł       - za 1 godzinę - opłata za wynajem sali konferencyjnej 
 4. Wynajem  powierzchni reklamowych:

XIII. Inne opłaty:

20,00 zł – zniszczenie lub zagubienie paska (transpondea do szafki ubraniowej),

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

XIV. Bilety ulgowe hajnowskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% obniżka na bilety wymienione w następujących punktach niniejszego cennika:

I – bilet normalny (1h, 2h), bilet ulgowy (1h, 2h), bilet „RODZINNY”,

II – bilet jednorazowy ulgowy;

Na wyżej wymienione usługi obniżki przysługują po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

XV. Bilety ulgowe ogólnopolskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka 20% na bilet normalny i ulgowy po okazaniu ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

*Cennik obowiązuje od 15.10.2018 r.

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u