Logo H 

 

logo OSiR

 logo kinetica

logo fitprofit 

 logo fitsport male

 

 logo benefit

 

 logo dotyknatury

 logo rys

 logo wrota lasu

MPR plakietka CMYK 

 logo fabrykas

Naucz się pływać

Realizujemy stypendia

Powierzchnie reklamowe

Przyjazny maluchom

dieta

Rodzinne miejsce

stat4u

 

NOWE CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

I.   W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Tabela 1

Lp
Godziny
Bilet
NORMALNY
 
1 godz.
Bilet
ULGOWY
 
1 godz.
Bilet
NORMALNY
 
2 godz.
Bilet
ULGOWY
 
2 godz.
Bilet „RODZINNY”
zł / 150 min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet
ZGRANA PACZKA”
zł / 120 min.
maksymalnie 5 osób
Bilet
SENIOR”
zł / 90 min
dotyczy osób
po 60 roku życia
1
2
3
4
5
6
9
10
11
1
615 1200
8,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
6,00
- za każdą następną
minutę 0,10 zł
15,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
11,00
- za każdą następną
minutę 0,10 zł
56,00
- za każdą następną
minutę 0,56 zł / za 5osób
68,00
- za każdą następną
minutę 0,13zł / za osobę
8,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
2
700 0900
6,00
- bez limitu czasu
5,00
- bez limitu czasu
 
3
1200 – 2145
11,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł
9,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
21,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł
17,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
76,00
- za każdą następną
minutę 0,81 zł / za 5osób
92,00
- za każdą następną
minutę 0,18zł / za osobę
11,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:

Tabela 2

Lp
Godziny
Bilet
NORMALNY
 
1 godz.
Bilet
ULGOWY
 
1 godz.
Bilet
NORMALNY
 
2 godz.
Bilet
ULGOWY
 
2 godz.
Bilet „RODZINNY”
zł / 150 min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet
ZGRANA PACZKA”
zł / 120 min.
maksymalnie 5 osób
Bilet
SENIOR”
zł / 90 min
dotyczy osób
po 60 roku życia
1
2
3
4
5
6
9
10
11
1
615 1200
9,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
7,00
- za każdą następną
minutę 0,12 zł
17,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
13,00
- za każdą następną
minutę 0,12 zł
64,00
- za każdą następną
minutę 0,66 zł / za 5osób
77,00
- za każdą następną
minutę 0,15zł / za osobę
9,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
2
1200 – 2145
12,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł
10,00
- za każdą następną
minutę 0,17 zł
23,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł
19,00
- za każdą następną
minutę 0,17 zł
82,00
- za każdą następną
minutę 0,91 zł / za 5osób
98,00
- za każdą następną
minutę 0,20zł / za osobę
12,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł

Czas wejścia na basen jest liczony od momentu przejścia przez bramkę. Przy wyjściu system nalicza dopłaty w sytuacjach zmian cen w podanych wyżej przedziałach czasowych.

II.   Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.

III.  Korzystanie ze zjeżdżalni w cenie biletu.

IV.  Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

 1. od poniedziałku do piątku       od godz. 1600 do godz. 2145
 2. w soboty i niedziele                 od godz. 1000 do godz. 2145

V.  Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

 1. w godz.   9:00 – 17:00   - 48,00 zł za 40 min.
 2. w godz. 17.00 – 21.00   - 70,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

VI.  Konta klienckie:

Lp

Wpłata

Rabat na bilety

Termin ważności

1

60,00 zł

15%

40 dni

2

100,00 zł

15%

60 dni

3

150,00 zł

15%

90 dni

4

200,00 zł

15%

120 dni

5

600,00 zł

20%

365 dni

Do konta można zakupić dowolną liczbę kart. Koszt jednej karty wynosi 5 zł.

Uwaga:

dotyczy kaucji opłaconych do 29.04.2017 r. - kaucja będzie bezzwrotna po upływie 6 m-cy od daty wygaśnięcia aktywności karty i niezwróceniu jej do kasy Parku Wodnego; za karty uszkodzone kaucja nie jest zwracana; po upływie terminu ważności środki na koncie są „zamrożone” i odblokowują się dopiero po ponownej wpłacie, jednocześnie sumują się; termin ważności karty liczony jest od dnia wpłaty.

VII.  Karnety:

Nazwa

Wartość

Termin ważności

Imienny

M 1

170,00 zł

30 dni

* ważny z dokumentem tożsamości

* bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie

M 12

1500,00 zł

365 dni

Tężnia solankowa

10 seansów

50,00 zł

60 dni

seans 45 min

za każdą następną minutę 0,15 zł.

15 seansów

60,00 zł

90 dni

Bilet jednorazowy

6,00 zł

45 min

Zajęcia z rekreacji ruchowej w wodzie, gimnastyki leczniczej i rehabilitacji

Karnet

56,00 zł

+ bilet zgodnie

z cennikiem

30 dni

w grupach od 10 do 15 osób (opłata obejmuje 8 zajęć po 45 min + 8 x 15 min. czas wolny)

Bilet jednorazowy

12,00 zł

+ bilet zgodnie

z cennikiem

60 min

45 min + 15 min czas wolny

Grupowo:

Nauka pływania

 

Doskonalenie pływania

Dzieci i młodzież

100,00 zł

+ bilet zgodnie

z cennikiem

do końca trwania kursu

* W grupach liczących 10 – 15 osób (dzieci przedszkolne 10-12 osób).

* 20 zajęć po 45 min.

Dorośli

120,00 zł

+ bilet zgodnie

z cennikiem

Grupowo:

Kształcenie Techniki Pływania

Dzieci i młodzież

60,00 zł

+ bilet zgodnie

z cennikiem

do końca trwania kursu

 

 

* w grupach liczących 10 - 15 osób

* 10 zajęć po 45 min

Dorośli

70,00 zł

+ bilet zgodnie

z cennikiem

Nauka pływania niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat

"WYDERKI"

Karnet

70,00 zł

+ bilet ulgowy dla opiekuna zgodnie z cennikiem

do końca trwania kursu

* Opłata obejmuje wejście jednego rodzica/ opiekuna z dzieckiem. W ramach wejścia przewidziano 30 mni. ćwiczeń i 30 min. na przebranie i suszenie. Po upływie 60 min. będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.

* 8 zajęć po 30 min 

* w grupach po 8 osób 

Bilet jednorazowy

12,00 zł

+ bilet ulgowy dla opiekuna zgodnie z cennikiem

 

60 min

Jak wyżej.

Po upływie 60 min będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.

Bilet INSTRUKTORSKI *) Bilet jednorazowy INSTRUKTORSKI

13,00 zł

dopłata 0,25 zł za każdą następną minutę

 

60 min

Upoważnienia do indywidualnej nauki pływania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod warunkiem zawarcia umowy z Parkiem Wodnym w Hajnówce.

*) Nauka pwania i zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie - prowadzone przez uprawnionych instruktorów na własny rachunek:

 1. instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego,
 2. klient opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszt zajęć z instruktorem.

VIII. Wejścia grupowe:

 1. 4,00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).
 2. 5,00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych (60 minut) w ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Wodnego i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Klubem a Parkiem Wodnym.
 3. 6,00 zł - dzieci i młodzież szkolna - (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego).
 4. 8,00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego). Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.
 5. 8,00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1, 3 i 4 - dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

IX.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

      1. Bilety ulgowe przysługują:

a) dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia wraz z dowodem tożsamości.

     2. Wejścia bez opłat przysługują:

a) dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

b) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku Wodnego,

c) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji pod warunkiem określonego w orzeczeniu wskazania o konieczności takiej opieki wraz z dowodem tożsamości osoby; opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

X.   Opłata za indywidualną naukę / doskonalenie pływania oraz zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora:

 1. Za 1 godz. nauki pływania dla 1 osoby - 39,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 185,00 zł; karnet 10 godz. - 351,00 zł. *)
 2. Za 1 godz. nauki pływania dla 2 osób - 43,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 204,00 zł; karnet 10 godz. - 387,00 zł. *)
 3. Za 1 godz. nauki pływania dla 3 osób - 47,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 223,00 zł; karnet 10 godz. - 423,00 zł. *)
 4. Zajęcia zorganizowane, prowadzone przez instruktora (nauka pływania, doskonalenie pływania, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie):

a) dzieci i młodzież szkolna (do 16 roku życia) wejście organizowane za pośrednictwem szkół, przedszkoli i innych placówek i jednostek oświatowo- wychowawczych – 50,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem;

b) inne grupy zorganizowane - 60,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

Lekcja nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości zapewnienia instruktora do przeprowadzenia zajęć.

*) Karnet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

XI.  Urodziny i imprezy okolicznościowe:

 1. 30,00 zł - Stała opłata organizacyjna
 2. 35,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw w wodzie
 3. 25,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw muzycznych
 4. 12,00 zł - Ulgowy za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen
 5. 18,00 zł - Normalny za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen

XII. Opłata za podane niżej usługi:

 1. 500,00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).
 2. 100,00 zł - za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).
 3. 35 zł       - za 1 godzinę - opłata za wynajem sali konferencyjnej
 4. Wynajem  powierzchni reklamowych:
Lp

Rodzaj reklamy

Format

Okres czasu

Cena Brutto

1.

Stand reklamowy

Do 2m2

1 miesiąc

85,00 zł

Kwartał

240,00 zł

Pół roku

450,00 zł

Rok

750,00 zł

2.

Powierzchnia do 1m2 (baner reklamowy)

Do 1m2

Kwartał

320, 00 zł

Pół roku

470,00 zł

Rok

820, 00 zł

3.

Za każdy rozpoczęty m2 (powyżej 1m2)

 

Kwartał

60,00 zł

Pół roku

100,00 zł

Rok

180,00 zł

4.

Umieszczenie logo jako odnośnika na stronie internetowej www.parkwodny.hajnowka.pl

Pół roku

240,00 zł

Rok

450,00 zł

 

XIII. Inne opłaty:

20,00 zł – zniszczenie lub zagubienie paska (transpondea do szafki ubraniowej),

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

XIV. Bilety ulgowe hajnowskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% obniżka na bilety wymienione w następujących punktach niniejszego cennika:

I – bilet normalny (1h, 2h), bilet ulgowy (1h, 2h), bilet „RODZINNY”,

II – bilet jednorazowy ulgowy;

Na wyżej wymienione usługi obniżki przysługują po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

XV. Bilety ulgowe ogólnopolskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka 20% na bilet normalny i ulgowy po okazaniu ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

 

 

*Cennik obowiązuje od 29.04.2017 r.

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard