logo OSiR

 logo kinetica

logo fitprofit 

 logo fitsport male

 

 logo benefit

 

 logo dotyknatury

 logo rys

 logo wrota lasu

MPR plakietka CMYK 

 logo fabrykas

Naucz się pływać

Realizujemy stypendia

Powierzchnie reklamowe

Przyjazny maluchom

Rodzinne miejsce

stat4u

CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

I.   W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Tabela 1

Lp
Godziny
Bilet
NORMALNY
 
1 h
Bilet
ULGOWY
 
1 h
Bilet
NORMALNY
 
2 h
Bilet
ULGOWY
 
2 h
Bilet
NORMALNY
 
3 h
Bilet
ULGOWY
 
3 h
Bilet „RODZINNY”
zł / 150 min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet
ZGRANA PACZKA”
zł / 120 min.
maksymalnie 5 osób
Bilet
SENIOR”
zł / 90 min
dotyczy osób
po 60 roku życia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
615 1200
8,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
6,00
- za każdą następną
minutę 0,10 zł
15,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
11,00
- za każdą następną
minutę 0,10 zł
22,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
16,00
- za każdą następną
minutę 0,10zł
43,00
- za każdą następną
minutę 0,56 zł/za 5osób
54,00
- za każdą następną
minutę 0,13zł/za osobę
8,00
- za każdą następną
minutę 0,13 zł
2
700 0900
6,00
- za każdą następną
minutę 0,10 zł
5,00
- za każdą następną
minutę 0,08 zł
 
3
1200 – 2145
11,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł
9,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
21,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł
17,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
31,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł
25,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
59,00
- za każdą następną
minutę 0,81 zł/za 5osób
73,00
- za każdą następną
minutę 0,18zł/za osobę
11,00
- za każdą następną
minutę 0,18 zł

W soboty, niedziele i święta:

Tabela 2

Lp
Godziny
Bilet
NORMALNY
 
1 h
Bilet
ULGOWY
 
1 h
Bilet
NORMALNY
 
2 h
Bilet
ULGOWY
 
2 h
Bilet
NORMALNY
 
3 h
Bilet
ULGOWY
 
3 h
Bilet „RODZINNY”
zł / 150 min.
maksymalnie 5 osób
(2 normalne + 3 ulgowe - obniżka)
Bilet
ZGRANA PACZKA”
zł / 120 min.
maksymalnie 5 osób
Bilet
SENIOR”
zł / 90 min
dotyczy osób
po 60 roku życia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
615 1200
9,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
7,00
- za każdą następną
minutę 0,12 zł
17,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
13,00
- za każdą następną
minutę 0,12 zł
25,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
19,00
- za każdą następną
minutę 0,12 zł
48,00
- za każdą następną
minutę 0,66 zł/za 5osób
61,00
- za każdą następną
minutę 0,15zł/za osobę
9,00
- za każdą następną
minutę 0,15 zł
2
1200 – 2145
12,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł
10,00
- za każdą następną
minutę 0,17 zł
23,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł
19,00
- za każdą następną
minutę 0,17 zł
34,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł
28,00
- za każdą następną
minutę 0,17 zł
65,00
- za każdą następną
minutę 0,91 zł/za 5osób
78,00
- za każdą następną
minutę 0,20zł/za osobę
12,00
- za każdą następną
minutę 0,20 zł

Czas wejścia na basen jest liczony od momentu przejścia przez bramkę. Przy wyjściu system nalicza dopłaty w sytuacjach zmian cen w podanych wyżej przedziałach czasowych.

II.   Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.

III.  Korzystanie ze zjeżdżalni w cenie biletu.

IV.  Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

 1. od poniedziałku do piątku od godz. 1600 do godz. 2145
 2. w soboty i niedziele od godz. 1000 do godz. 2145

V.  Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

 1. w godz. 9:00 – 17:00 - 48,00 zł za 40 min.
 2. w godz. 17.00 – 21.00 - 70,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

VI.  Konta klienckie:

Lp
Wpłata
Rabat na bilety
Termin ważności
1
60,00 zł
20%
40 dni
2
100,00 zł
20%
60 dni
3
150,00 zł
20%
90 dni
4
200,00 zł
20%
120 dni
5
600,00 zł
25%
365 dni

Do konta zostaje przypisana karta. Kaucja za wydaną kartę wynosi 16 zł.

Uwaga: Kaucja będzie bezzwrotna po upływie 6 m-cy od daty wygaśnięcia aktywności karty i niezwróceniu jej do kasy Parku Wodnego. Za karty uszkodzone kaucja nie jest zwracana. Po upływie terminu ważności środki na koncie są „zamrożone” i odblokowują się dopiero po ponownej wpłacie, jednocześnie sumują się. Termin ważności karty liczony jest od dnia wpłaty.

VII.  Karnety:

Nazwa
Wartość
Termin ważności
Imienne
M 1
160,00 zł
30 dni
* ważny z dokumentem tożsamości
* bez ograniczeń wejść i czasu pobytu na basenie
M 12
1400,00 zł
365 dni
Tężnia solankowa
10 seansów
50, 00 zł
60 dni
seans 45 min
za każdą następną minutę 0,15 zł.
15 seansów
60,00 zł
90 dni
Bilet jednorazowy
6,00 zł
45 min
Aqua Aerobik
Karnet
56,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
30 dni
w grupach od 10 do 15 osób (opłata obejmuje 8 zajęć po 45 min + 8x15 min. czas wolny)
Bilet jednorazowy
8,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
60 min
45 min + 15 min czas wolny
Naukę pływania i doskonalenie pływania
 
Dzieci i młodzież
100,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
do końca trwania kursu
* W grupach liczących od 12 – 15 osób (dzieci przedszkolne 10-12 osób).
* 20 zajęć po 45 min.
Dorośli
120,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
Naukę pływania niemowląt i dzieci w wieku do 3 lat
 
Wyderki”
176,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
do końca trwania kursu
* Opłata obejmuje wejście jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem. W ramach wejścia przewidziano 30 min. ćwiczeń i 30 min. na przebranie i suszenie. Po upływie 60min.będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.
* 8 zajęć po 30min.
* w grupach liczących 10 osób
Bilet jednorazowy
27,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
60 min
Po upływie 60min.będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.
 
 
Gimnastyka lecznicza w wodzie/
Aqua Pilates
Karnet
36,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
 
30 dni
w grupach od 10 do 15 osób (opłata obejmuje 8 zajęć po 45 min + 8x15 min. czas wolny)
Bilet jednorazowy
5,00 zł
+opłata za bilet zgodnie
z cennikiem
60 min
45 min + 15 min czas wolny

VIII. Wejścia grupowe:

 1. 4,00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).
 2. 5,00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych (60 minut) w ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Wodnego i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Klubem a Parkiem Wodnym.
 3. 6,00 zł - dzieci i młodzież szkolna - (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego.
 4. 8,00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego). Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.
 5. 8,00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania; dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1, 3 i 4, - dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

IX.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

 1. Bilety ulgowe przysługują:
 2. osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia.
 3. dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).
 4. Wejścia bez opłat przysługują:
  1. dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

  2. opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku Wodnego,

  3. opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości osoby niepełnosprawnej.

X.   Opłata za indywidualną naukę pływania:

 1. Za 1 godz. nauki pływania dla 1 osoby - 39,00 zł +opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 185,00 zł; karnet 10 godz. - 351,00 zł.
 2. Za 1 godz. nauki pływania dla 2 osób - 43,00 zł +opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 204,00 zł; karnet 10 godz. - 387,00 zł.

 3. Za 1 godz. nauki pływania dla 3 osób - 47,00 zł +opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 223,00 zł; karnet 10 godz. - 423,00 zł.

 4. Zajęcia zorganizowane, prowadzone przez instruktora (nauka pływania, doskonalenie pływania, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie):

  1. dzieci i młodzież szkolna (do 16 roku życia) wejście organizowane za pośrednictwem szkół, przedszkoli i innych placówek i jednostek oświatowo- wychowawczych – 50,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem;

  2. inne grupy zorganizowane - 60,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

„Godzina” zajęć nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości zapewnienia instruktora do przeprowadzenia zajęć.

XI.  Urodziny i imprezy okolicznościowe:

1. 30,00 zł - Stała opłata organizacyjna

2. 35,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw w wodzie

3. 25,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw muzycznych

4. 12,00 zł - Ulgowy za 3 godziny -okolicznościowe bilety wstępu na basen

5. 18,00 zł - Normalny za 3 godziny –okolicznościowe bilety wstępu na basen

Minimalna liczba osób 5 !!!

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej). Opłata obejmuje wejście jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem. W ramach wejścia przewidziano 30 min. ćwiczeń i 30 min. na przebranie i suszenie. Po upływie 60 min. będzie naliczana dopłata wg obowiązującego cennika.

XII. Opłata za podane niżej usługi:

 1. 500,00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).
 2. 100,00 zł - za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).
 3. 35 zł – za 1 godzinę - opłata za wynajem sali konferencyjnej
 4. Wynajem powierzchni reklamowych:
Lp
Rodzaj reklamy
Format
Okres czasu
Cena Brutto
1.
Stand reklamowy
Do 2m2
1 miesiąc
85,00 zł
Kwartał
240,00 zł
Pół roku
450,00 zł
Rok
750,00 zł
2.
Powierzchnia do 1m2 (baner reklamowy)
Do 1m2
Kwartał
320, 00 zł
Pół roku
470,00 zł
Rok
820, 00 zł
3.
Za każdy rozpoczęty m2 (powyżej 1m2)
 
Kwartał
60,00 zł
Pół roku
100,00 zł
Rok
180,00 zł
4.
Umieszczenie logo jako odnośnika na stronie internetowej www.parkwodny.hajnowka.pl
Pół roku
240,00 zł
Rok
450,00 zł

XIII. Inne opłaty:

50,00 zł – zagubienie lub zniszczenie transpondera od szafki,

20,00 zł – zniszczenie paska,

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

XIV. Bilety ulgowe hajnowskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% obniżka na bilety wymienione w następujących punktach niniejszego cennika:

I – bilet normalny (1h, 2h, 3h), bilet ulgowy (1h, 2h, 3h), bilet „RODZINNY”,

II – bilet jednorazowy ulgowy;

Na wyżej wymienione usługi obniżki przysługują po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

 

*Cennik obowiązuje od 01.07.2014r.

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Sklepik z akcesoriami pływackimi
• Tężnia solankowa
• Salon SPA z solarium
• Kawiarenka  z bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard