Wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce

Hajnówka. 24.04.2017 r.
OGŁOSZENIE
DYREKTOR PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE
zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych
na wynajem lokalu użytkowego na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50
Przedmiot najmu:
1.Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy z przeznaczeniem na kawiarnię o powierzchni 38,8 m² zlokalizowany na terenie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, składający się z następujących pomieszczeń:
1.pomieszczenie ekspozycyjno - sprzedażowe: 11,6 m² ,zaplecze: 7,2 mkw, powierzchnia kawiarniana (stoliki + krzesła): 20 m² .
2.Wyposażenie lokalu:
media: energia cieplna, energia elektryczna, woda,
sprzęt AGD: zmywarka, chłodziarka,
umeblowanie: gabloty ekspozycyjne, blat barowy, szafy.
3.Oczekiwane godziny otwarcia kawiarni: 9.00 – 21.00.
4.Forma oddania lokalu użytkowego: najem.
5.Czas trwania umowy najmu: minimum 1 rok
Oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.Datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta zawierający imię i nazwisko
oraz oferowana cenę netto za jeden miesiąc obowiązywania umowy
(za zużytą energię elektryczną opłata dodatkowa wg wskazań licznika)
3.Potwierdzone za zgodność kserokopie odpisów – z właściwego rejestru
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o nadaniu REGON, o nadaniu numeru NIP.
4.Numer telefonu do kontaktu.
5.Dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem lokalu będącego przedmiotem zamówienia.
6.Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek do ZUS i Urzędu Skarbowego.
7. Oferty winne być złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KAWIARNIA”.
Podstawowe kryterium wyboru najemcy
1.Cena ofertowa
2.Propozycja prowadzonej działalności, odpowiadająca działalności statutowej Parku Wodnego
Park Wodny w Hajnówce zastrzega sobie:
1.Prawo swobodnego wyboru oferenta
2.Zamknięcie ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert
3.Prawo odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny
Termin składania ofert do dnia 31 maja 2017roku do godz. 14.00.
Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Miejsce składania ofert:
1.Sekretariat Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206.
Informacje dodatkowe:
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2017r. o godzinie 11.00 w siedzibie Parku Wodnego w Hajnówce.
2.Szczegółowe informacje o lokalu objętym ogłoszeniem można uzyskać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 50, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (85) 876 78 60.
Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce
Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u