CENY BILETÓW W PARKU WODNYM W HAJNÓWCE

I.   W dni powszednie od poniedziałku do piątku:

Tabela 1

W dni

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia:

Tabela 2

Czas wejścia na basen jest liczony od momentu przejścia przez bramkę. Przy wyjściu system nalicza dopłaty w sytuacjach zmian cen w podanych wyżej przedziałach czasowych.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza odpłatność za torebki foliowe.

W związku z tym torebki będą dostępne w automatach znajdujących się w holu Parku Wodnego.

II.   Korzystanie z wanny z hydromasażem w cenie biletu.

III.  Korzystanie ze zjeżdżalni w cenie biletu.

IV.  Korzystanie z saun (suchej i parowej) w cenie biletu:

 1. od poniedziałku do piątku       od godz. 1600 do godz. 2145
 2. w soboty i niedziele               od godz. 1000 do godz. 2145

V.  Opłata za indywidualną rezerwację strefy saun:

 1. w godz.   9:00 – 17:00   - 48,00 zł za 40 min.
 2. w godz. 17.00 – 21.00   - 70,00 zł za 40 min.

Zgłoszenie rezerwacji i opłata powinny być dokonane na 2 godz. przed rozpoczęciem korzystania. (maksymalnie 10 osób).

VI.  Konta klienckie:

Do konta można zakupić dowolną liczbę kart. Koszt jednej karty wynosi 5 zł.

Uwaga:

dotyczy kaucji opłaconych do 29.04.2017 r. - kaucja będzie bezzwrotna po upływie 6 m-cy od daty wygaśnięcia aktywności karty i niezwróceniu jej do kasy Parku Wodnego; za karty uszkodzone kaucja nie jest zwracana; po upływie terminu ważności środki na koncie są „zamrożone” i odblokowują się dopiero po ponownej wpłacie, jednocześnie sumują się; termin ważności karty liczony jest od dnia wpłaty.

VII.  Karnety:

*) Nauka pwania i zajęcia rekreacji ruchowej w wodzie - prowadzone przez uprawnionych instruktorów na własny rachunek:

 1. instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego,
 2. klient opłaca swój pobyt zgodnie z cennikiem i rozlicza koszt zajęć z instruktorem.

VIII. Wejścia grupowe:

 1. 4,00 zł - dzieci i młodzież szkolna –. (45 minut – organizowane przez szkoły i przedszkola w ramach zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli od poniedziałku do piątku).
 2. 5,00 zł - dzieci i młodzież zrzeszona w zarejestrowanych pływackich klubach sportowych (60 minut) w ramach prowadzonych grupowych treningów bez względu na godziny prowadzenia zajęć, pod warunkiem, że zajęcia te są prowadzone według harmonogramu ustalonego przez władze klubu pływackiego w uzgodnieniu z dyrektorem Parku Wodnego i po zawarciu stosownej umowy pomiędzy Klubem a Parkiem Wodnym.
 3. 6,00 zł - dzieci i młodzież szkolna - (60 minut - organizowane w ramach innych zajęć niż lekcje wychowania fizycznego).
 4. 8,00 zł – dorośli – (60 minut - po uzgodnieniu terminu i godziny wejścia z administracją Parku Wodnego). Za grupę zorganizowaną uważa się grupę liczącą nie mniej niż 10 osób, a w przypadku osób niepełnosprawnych - nie mniej niż 5 osób.
 5. 8,00 zł - wypożyczenie sprzętu do nauki pływania dla grup zorganizowanych wymienionych w pkt 1, 3 i 4 - dla całej grupy na czas pobytu na basenie.

IX.  Bilety ulgowe i wejścia bez opłat:

      1. Bilety ulgowe przysługują:

a) dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia wraz z dowodem tożsamości.

c) osobom posiadającym zaświadczenie o konieczności korzystania z basenu w ramach zabiegów rehabilitacyjnych, wystawione przez lekarza specjalistę; na zaświadczeniu powinien być określony czas trwania zalecenia.

     2. Wejścia bez opłat przysługują:

a) dzieciom w wieku do lat 3 (obowiązkowo powinny być w pieluchomajtkach),

b) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem Parku Wodnego,

c) opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji pod warunkiem określonego w orzeczeniu wskazania o konieczności takiej opieki wraz z dowodem tożsamości osoby; opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

X.   Opłata za indywidualną naukę / doskonalenie pływania oraz zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora:

 1. Za 1 godz. nauki pływania dla 1 osoby - 39,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz. - 185,00 zł; karnet 10 godz. - 351,00 zł. *)
 2. Za 1 godz. nauki pływania dla 2 osób - 43,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 204,00 zł; karnet 10 godz. - 387,00 zł. *)
 3. Za 1 godz. nauki pływania dla 3 osób - 47,00 zł + opłata za bilet zgodnie z cennikiem; karnet 5 godz.   - 223,00 zł; karnet 10 godz. - 423,00 zł. *)
 4. Zajęcia zorganizowane, prowadzone przez instruktora (nauka pływania, doskonalenie pływania, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej w wodzie):

a) dzieci i młodzież szkolna (do 16 roku życia) wejście organizowane za pośrednictwem szkół, przedszkoli i innych placówek i jednostek oświatowo- wychowawczych – 50,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem;

b) inne grupy zorganizowane - 60,00 zł / 1 grupa + opłata za bilet od osoby zgodnie z cennikiem

Lekcja nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć dla grup zorganizowanych trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości zapewnienia instruktora do przeprowadzenia zajęć.

*) Karnet jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.

XI.  Urodziny i imprezy okolicznościowe:

 1. 30,00 zł - Stała opłata organizacyjna
 2. 35,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw w wodzie
 3. 25,00 zł - Za 45 min - Animator zabaw muzycznych
 4. 12,00 zł - Ulgowy za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen
 5. 18,00 zł - Normalny za 3 godziny - okolicznościowe bilety wstępu na basen

XII. Opłata za podane niżej usługi:

 1. 500,00 zł - za 1 godzinę - opłata za wynajem hali basenowej ( max dla 80 osób jednorazowo).
 2. 100,00 zł - za 1 godzinę - wynajem toru pływackiego basenu sportowego lub toru do nauki pływania basenu rekreacyjnego (1 tor max na 9 osób).
 3. 35 zł       - za 1 godzinę - opłata za wynajem sali konferencyjnej 
 4. Wynajem  powierzchni reklamowych:

XIII. Inne opłaty:

20,00 zł – zniszczenie lub zagubienie paska (transpondea do szafki ubraniowej),

20,00 zł – zagubienie lub zniszczenie numerka z szatni.

XIV. Bilety ulgowe hajnowskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej przysługuje 50% obniżka na bilety wymienione w następujących punktach niniejszego cennika:

I – bilet normalny (1h, 2h), bilet ulgowy (1h, 2h), bilet „RODZINNY”,

II – bilet jednorazowy ulgowy;

Na wyżej wymienione usługi obniżki przysługują po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

XV. Bilety ulgowe ogólnopolskim rodzinom wielodzietnym:

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka 20% na bilet normalny i ulgowy po okazaniu ważnej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

*Cennik obowiązuje od 15.10.2018 r.

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u