background

Parametry wody

 

  1. Ostatnia ocena jakości wody została dokonana przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Hajnówce w dniu 06.09.2019 nr HK.032.50.2019.

 

  1. Na podstawie przeprowadzonych, bieżących badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 06.08.2020  nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm sanitarnych.

  1. Na podstawie bieżącej oceny lustra wody zanieczyszczeń nie stwierdzono.

 

Poprzednia
wersja strony