background

Regulamin saun

1. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jego terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
2. Przed wejściem na teren sauna i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych
urządzeń należy zapoznać się z regulaminem.
3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje
wszystkie przepisy regulaminu.
4. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników sauny.
5. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.
6. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
8. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich.
9. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

 • a.  chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,

 • b.  chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,

 • c.  z gorączką,

 • d.  kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży

 • e.  zmęczone i w stanie intoksykacji

10.W pomieszczeniu sauny suchej panuje temperatura 80 - 100°C.
11.W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 50 - 65°C i wilgotność powietrza 40-70 %.
12.Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
13. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:

 • a. załatwić potrzeby fizjologiczne

 • b. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

 • c. zdjąć okulary i szkła kontaktowe

 • d. umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha.

 • e. zdjąć obuwie basenowe

 • f. w pomieszczeniach saun należy przebywać w kostiumach kąpielowych

14.Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 8 osób w suchej i 6 osób w parowej.
15.W saunach należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z   powierzchnią siedziska.
16.W saunie zabrania się:

 • a. umieszczanie przedmiotów łatwo palnych, na lub w pobliżu elementów grzejnych,

 • b. po wyjściu z sauny wchodzenia do basenu bez uprzedniego skorzystania z prysznica.

17.Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi sauny (ratownikowi).


DYREKTOR PARKU WODNEGO
W HAJNÓWCE

Poprzednia
wersja strony